Fysioterapia

Fysioterapeutti on laillistettu liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija, jonka toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä VALVIRA (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).

Fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapeutti arvioi asiakkaan liikkumista sekä toimintakykyä haastattelemalla, havainnoimalla sekä tutkimalla, lisäksi on mahdollista käyttää erilaisia testejä ja mittareita.Fysioterapia menetelmät ovat fysikaaliset hoidot, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta. Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky, huomioiden hänen rajoitteet ja voimavarat sekä asuinympäristö.

 

 

 

Fysikaaliset hoidot

 

Elektroterapia

 

Elektroterapia on fysikaalinen hoitomenetelmä, jota käytetään osana fysioterapiaa. Elektroterapia jaetaan sähkökipu- ja sähköärsytyshoitoihin ja sitä käytetään sekä kroonisen että akuutin kivun hoidossa.Elektroterpia parantaapaikallisesti verenkiertoa, säilyttää ja parantaa kudoksen venyvyyttä, vaikuttaa kipuviestien kulkuun hermostossa sekä parantaa motorisia taitoja. Elektroterapiallavoidaan tutkitusti poistaa tulehdusta kudoksesta sekä parantaa aineenvaihduntaa ja poistaa kuona-aineita.

Elektroterapiassa elimistöön johdetaan elektroneja ulkoisesta virtalähteestä iholle asetettavien elektrodien avulla.

 

Tyypilliset vaivat:

 

 Niska-ja hartiaseudun tulehdus ja kiputilat

 Yleisesti lihaskireydet ja erilaiset krampit

 Olkanivelen tulehdus ja kiputilat (rotatorcuff oireyhtymä)

 Tenniskyynärpää

 Golf- kyynärpää

 Canaliscarpi – rannekanavaoireyhtymä

 Selkäkivut, lumbago- tyyppiset vaivat sekä SI- nivelen kivut

 Lonkan bursiittivaivat/ kulumat

 Erilaiset polven alueen kiputilat ja tulehdukset mm. juoksijan polvi, hyppääjän polvi, bakerin kysta,  slatterin vaiva.

 Penikkatauti

 Plantaarifaskiitti

 Nilkan nyrjähdykset

 Akillisjänteen alueen tulehdustilat, kiputilat sekä repeämät

 Kantapään bursa

 Lattajalka

 Murtumat

 Kasvohalvaus

 Arpikudosvaivat

 

 Terapia-aikaa varataan 30min/ kerta. Paras hoitotulos saavutetaan kun hoitoaluetta hoidetaan peräkkäisinä päivinä, niin pitkään kun ongelma on poissa (tutkimuksen mukaan keskimääräinen hoitokertojen määrä on n.7-8) Jos alueella on pitkään kestänyt tulehdus, kertojen määrä voi olla suurempikin.

 

 

 

 

Laser-hoidot

 

Valo on energian muoto, joka saa alkunsa aineessa ja koostuu aalloista. Laser on äärimmäisen puhtaan valon lähde. Laser vaikuttaa paikalliseen immuunivasteeseen, veren- ja lymfanestekiertoon, solutason aineenvaihduntaan ja erilaisten aineiden eriytymiseen.

 

Laserhoito ei tuota kipua ollenkaan, mutta joskus on mahdollista, että kipu voi lisääntyä tai tuntua 6-24tuntia hoidon jälkeen. Syynä on paranemisprosessi, jonka laservalo käynnistää.

 

Esimerkkejä tyypillisistä vaivoista, milloin hoitoon hakeudutaan ja missä on tutkitusti hyvä hoitovaste: Herpes, vyöruusu, kasvohalvaus, hermotulehdus, laskimoperäiset säärihaavat, makuuhaavat, selän- niskan- olkapäiden- ja polvien vaivat sekä reumavaivat ja urheiluvammat.

Aluksi on hyvä ottaa laserhoitoa tiheään tahtiin (usean kerran viikossa) ja sitten harvennetaan kun paranemisprosessi on alkanut. Yleensä tarvitaan 5-20 hoitokertaa riippuen asiakkaan vasteherkkyydestä, vaivan luonteesta ja kestosta siihen saakka.

 

 

 

 

Magneettihoito

Magneettiterapialla vaikutetaan solujen värähtelytaajuuteen (1-50Hz)eli stimuloidaan kehon solujen toimintaa ja aktivoidaan kehon omaa paranemisjärjestelmää. Solujen aineenvaihdunnan paraneminen estää kudosten rappeutumista sekä auttaa uusien solujen uusiutumista.Terapian avulla parannetaan verenkiertoa hoitoalueella ja lisätään kudosten hapensaantia.Magneettiterapialla poistetaan lihasten jäykkyyttä, se vähentää kipuja ja oireita hoitoalueella, nopeuttaa tuhoutuneen kudoksen paranemista sekä luunmuodostumista, stimuloi lymfa-aineenvaihduntaa ja auttaa kuona-aineiden poistumista kehosta, parantaa ruoansulatusta sekä parantaa unen laatua.

 

 

 

Ultraäänihoito

Ultraäänilaitteessa energia saadaan kohdistettua juuri haluttuun syvyyteen, jolloin saadaan paras tulos ja turvallinen hoito. Ultraäänihoidoissa ultraäänienergia tunkeutuu kudokseen ns. paineaallon muodossa ja sen ansiosta solukalvojen läpäisevyys lisääntyy huomattavasti, jolloin aineiden kulkeutuminen niiden läpi helpottuu ja nopeutuu (esim. rasva-aineenvaihdunta). Antotehosta riippuen saadaan kudoslämpötila nousemaan, jolloin verenkierto vilkastuu ja kollageenisäikeiden joustavuus kudoksessa lisääntyy.